طراحی لوگو گروه نگارینه توسط تیم حرفه ای طراحی انجام می شود و طراحان این مجموعه دارای تحصیلات آکادمیک در رشته گرافیک می باشند.
به اجمال به برخی از نمونه های طراحی لوگو و کاراکتر که توسط گروه نگارینه انجام شده است می پردازیم.
طراحی لوگو توسط طراحان حرفه ای تیم نگارینه انجام می شود که از تجربه بالایی در این زمینه برخوردار هستند
جناب آقای محمدرضا زیدآبادی کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه تهران
جناب آقای فرامرز صالحی کارشناس گرافیک از دانشگاه هنر تبریز
سرکار خانم زهرا بهجو کارشناس گرافیک از دانشکده هنر تهران
برای سفارش طراحی لوگو با ما تماس بگیرید. بهترین طراحی مناسبترین قیمت