عکاسی صنعتی از سررسید تقویم کتاب مجله
سررسید نگارینه
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳
عکاسی صنعتی محصولات تسکین
محصولات تسکین
تیر ۱۲, ۱۳۹۳
عکاسی صنعتی از داروسازی کوثر عکاسی لوازم و تجهیزات پزشکی و دارو

عکاسی صنعتی از داروسازی کوثر عکاسی لوازم و تجهیزات پزشکی و دارو

در پروژه عکاسی صنعتی داروسازی کوثر بر طبق صفارش مشتری، پروژه به صورت ماکت سازی انجام شده است به این صورت که عکاسی صنعتی از محصول انجام شده و عکس صنعتی تهیه شده از هر محصول برطبق زوایا و نوردهی تعیین شده به طراحان گرافیک سپرده شده و طراحان در بخش طراحی بر اساس طرح بسته بندی هر محصول آن را برروی عکس صنعتی گرفته شده مونتاژ کرده اند. این شیوه به این علت انجام شده که در زمان انجام پروژه عکاسی صنعتی هنوز بسته بندی محصول آماده نشده بوده است و شرکت مورد نظر قصد تبلیغات محصول خود قبل از ساخت بسته بندی آن را داشته است و برای تحقق به این عمل از شیوه مونتاژ طرح بسته بندی برروی عکاسی صنعتی بر روی نمونه های اولیه استفاده شده است.